Greenfields együttes

Ír dalszövegek angolul és magyarul

(Nyersfordítások: Bocskai István)

Hills of Connemara - Connemara hegyei
Lord of the Dance - A tánc Ura
Tarry trousers - Kátrányos nadrág
Whiskey in the jar - Whiskey a korsóban
Galway races - Galway-i lóverseny
I’ll tell me ma - Elmondom anyunak
Foggy dew - Ködharmat
The Beggerman's song - A vidám koldus
Isaac’s story - Izsák története
Rocky road to Dublin
What Shall We Do To The Drunken Sailor - Baj van a részeg tengerésszel ...
The Spanish Lady 
Johnny Jump-Up
Wild Rover
Irish Rover 
Ye Jacobites By Name
Leaving of Liverpool
The Star of the County Down
Step It Out Mary – Indulj el egy úton
Will Ye Go Lassie Go 
Penny Portion
Green Fields
Blacksmith
St. Patrick Was A Gentleman
Muirsheen Durkin
Sally Brown
As I Roved Out
Garden Song
Young Ned of the Hill
The raggle-taggle gypsy
Red is the rose
Streets Of London 
Merchant’s Son
Your Daughters And Your Sons
Brisk Young Butcher
Down In yon Forest
Finnegan's Wake
Lift The wings
The Lover’s Ghost
SPANCIL HILL
SHE MOVED THROUGH THE FAIR – Az én szívem játszik
THE TOWN I LOVED SO WELL
HIGH GERMANY


Hills of Connemara - Connemara hegyei

Gather up the pots and the old tin cans
The mash, the corn, the barley and the bran.
Run like the devil from the excise man
Keep the smoke from rising, Barney.

Keep your eyes well peeled today
The excise men are on their way
Searching for the mountain tay
In the hills of Connemara.

Swinging to the left, swinging to the right
The excise men will dance all night
Drinkin' up the tay till the broad daylight
In the hills of Connemara.

Chorus

A gallon for the butcher and a quart for John
And a bottle for poor old Father Tom
Just to help the poor old dear along
In the hills of Connemara.

Stand your ground, for it's too late
The excise men are at the gate.
Glory be to Paddy, but they're drinkin' it straight
In the hills of Connemara.Chorus (Twice)

Szedd össze a fazekakat meg az öreg bádogkannát,
a cefrét, a búzát, az árpát, meg a korpát,
meneküljünk a törvény emberei elől!
Barney, oltsd el az a füstöt!
Ma tartsd nyitva a szemed,
mert azok a nagydarab fiúk már úton vannak,
hogy megkeressék a jó hegyicefrét
Connemara hegyei között.
Perdülj balra, aztán jobbra,
a törvény emberei egész éjjel járják a táncot,
hajnalig vedelik a cefrét
Connemara hegyei között.
Egy gallonnal a hentesnek, egy negyeddel Johnnak,
egy palackkal a jó öreg Tom tisztelendőnek is,
segítsük, hadd éljen tovább a lelke
Connemara hegyei között.
Tarts ki, mert már túl késő,
a törvény már itt van a kapunál,
de hála Paddy-nek, már segg-részegek
Connemara hegyei között. 

Lord of the Dance - A tánc Ura

I danced in the morning when the world was going
I danced on the moon, and the stars and the sun
I came down from Heaven and I danced on Earth
At Bethlehem I had my birth

Dance, then, wherever you may be
I am the Lord of the Dance, said He
And I'll lead you all, wherever you may be
And I'll lead you all in the dance, said He

I danced for the scribes and the Pharisees
They would not dance and they would’not follow me
I danced for the fisherman, James and John
They followed me and the dance went on

I danced on the Sabbath and I cured the lame
They holy people said it was a shame
They whipped, they stripped, they hung me high
And left me there on the cross to die

I danced on a Friday, when the sky turned black
It’s hard to dance with the Devil on your back
They buried me deep and they thought I'd gone
But I am the life and the dance goes on

They took me down and I leaped up high
I am the light that will never, never die
I'll live in you if you'll live in Me
I am the Lord of the Dance, said he.

Már a világ születésének hajnalán is táncoltam,
és a Hold, és a csillagok, meg a Nap teremtésénél
és a mennyekből szállottam alá, hogy Betlehemben megszülessek,
és táncoljak a Földön.
Tán-tán-táncolj, bárhol is élj,
szólt a Férfi: én a tánc Ura valék.
Utat mutatok néktek, bárhol is éljetek,
táncommal mutatok utat – szólott a Férfi.
Mert táncoltam az írástudóknak és a farizeusoknak is,
de nem kellett a táncom nékik, és követni sem akartak.
De a két halász, János és Jakab táncom láttán
követőm lett, és a tánc folyt tovább.
Sabbath-kor is táncoltam, és a bénát meggyógyítottam.
Gyalázat! – sziszegték a szenteskedők,
és megkorbácsoltattak, köpenyem megszaggatták,
megfeszíttettek és hagytak meghalni ama kereszten.
És azon a pénteken is táncoltam vala, mikor az ég elsötétült
- nehéz a tánc a Sátánnal a nyakadban!
Gondolták: végem van. És jó mélyen eltemettek.
De én az Élet vagyok, és a tánc folyt tovább.
Elnyomtak, de magasra szökkentem,
mert a soha-soha ki nem hunyó fény vagyok,
és benned égek, ha bennem élsz -
szólt a Férfi: én a tánc Ura vagyok! 

Tarry trousers  -  Kátrányos nadrág

Yonder stands a pretty little maiden
Who she is I do not know
I’ll go and court her for her beauty
Let her answer yes or no

Pretty little girl I’ve come to court you
Open your favour I’m your man
And if you make me truly welcome
I will go this way again

My love wears the tarry trousers
My love wears a jacket blue
My love sails upon the ocean
So young man away with you

Hey pretty little girl, I’ve golden riches
Pretty little girl, I’ve house and lands
Pretty little girl a world of treasure
All will be in your command

What do I care for your golden riches?
What do I care for your house and lands?
What do I care for worldly treasures
When all I want is a nice young man

My love wears...

Hey why do you wish for so much beauty
It is a flower that must decay
Like a rose that blooms in summer
When winter comes it fades away

What do I care for your golden riches?
What do I care for your house and lands?
What do I care for worldly treasures
When all I want is a nice young man

Amott áll az a csinos kislány,
azt sem tudom, ki lehet.
Olyan szép, és én udvarolni fogok neki,
nem számít, igent mond-e vagy nemet.
Szép kislány, itt vagyok, hogy udvaroljak,
légy szivélyes hozzám, én vagyok az embered,
és ha kedves leszel hozzám,
én szintén jó leszek.  
Az én szerelmem kátrányos nadrágban jár,
az én szerelmem kék kabátot hord.
Az én szerelmem a tengert járja,
hát fiatalember, jobb, ha odébb állsz.
Hé, szép kislány, aranyam és gazdagságom,
szép kislány, házam és birtokom,
szép kislány, tengernyi vagyonom van,
és mindez a tiéd lehet.
Mit törődöm én arannyal és gazdagsággal?
Mit törődöm én a házaddal és a birtokoddal?
Mit törődöm tengernyi vagyonnal,
mikor csak arra a szép fiatalemberre vágyom?
Hé, mit akarsz még ennyi szépségért,
hiszen a virág is elhervad egyszer,
mint ahogy a rózsa is elvirágzik nyáron,
és ha eljő a tél, elhervad. 

Whiskey in the jar  -  Whiskey a korsóban

As I roved over the Kilkenny mountains
I met the Captain Farrell and his money he was counting
I first produced my pistol and then produced my rapier
Saying ‘Stand and deliver for I’m a bold deceiver’
Say ringa-loora-la...

Well he counted out his money and it made a pretty penny
I put it in my pockets and I took it to my Jenny
Oh she swore in her heart that she never would deceive me
But the devil take the women! For they never can be easy

Well I went to Jenny’s chamber just to take a little slumber
I dreamt of gold and jewels and for sure it was no wonder
But Jenny drew my charges and she filled them up with water
And she fetched the Captain Farrell
to get ready for the slaughter

It was early in the morning I was rising from my napping
I behold a band of footmen and the mighty handsome Captain
I then produced my pistol for she stole away my rapier
But I couldn’t shoot the water so a prisoner I was taken

And if anyone can help me it’s my brother in the army
If I could learn his station it’s in Cork or in Killarney
And if he’d come and join me we’d go rovin’ in Kilkenny
I’m sure he’d treat me fairer than my darling sporting Jenny

Hát, ahogy épp Kilkenny hegyei közt császkálok,
nem Farrell századossal találkozom, amint épp számolja a pénzét?
Elsőre a pisztolyom szedtem elő, aztán a tőrömet.
Mondok: „megállj, és add oda, mer’ én egy nagy huncut vagyok ám”!
Na, ő előszámolta a pénzét, és hát vót egypár fityingje...
Én meg zsebre vágtam és az én Jennymnek hazavittem.
Jaj, égre-földre fogadkozott az asszony, hogy nem ver át,
de az ördögbe a nőkkel! Mer’ velük aztán nem könnyű.
Na, ledőltem Jenny szobájában egy kicsit szunyókálni,
és hát nem csoda, hogy aranyról meg ékszerekről álmodtam.
De közben Jenny fogta a gyutacsaimat és feltöltötte vízzel,
aztán elrohant Farrell századoshoz, hogy kezdjen a leszámoláshoz.
Kora reggel vót, épp’ hogy ébredezni kezdtem.
Hát mit látok, mint egy csapat katonát, meg a rémes-nyalka századost!
Akkor előrántottam a pisztolyom, mer’ az asszony ellopta a tőröm,
de hát vízzel nem lehet lőni - így aztán börtönlakó lettem.
És ha van valaki, aki segíthet rajtam, az a katona öcsém,
ha tudnám, hogy most Cork-ban vagy Killarney-ben állomásozik,
és ha velem jönne, együtt csavarognánk Kilkenny-ben.
Biztos, hogy ő jobb társam lenne, mint az én drágalátos Jennym 

Galway races  -  Galway-i lóverseny

As I roved out through Galway town
    to seek for recreation,
on the seventeenth of August
    my mind being elevated,
there were multitudes assembled
    with their tickets at the station,
my eyes began to dazzle and
    I’m going to see races.
With me whack, fol the do,
    fol the did-de-ley, i-dle-ay.

It’s there you’ll see the gamblers,
the thimbles and the garters,
and the sporting Wheel of Fortune
with the four and twenty quarters.
There were others without scruple
pelting wattles at poor Maggy
and her father well contented
and he looking at his daughter.
With me whack, fol the do,
fol the did-de-ley, i-dle-ay.

There were passengers from Limerick
and passengers from Nenagh,
the boys from Connemara
and the Clare unmarried maidens,
and the people from Cork city
who were loyal, true and faithful,
that brought home Fenian prisoners
from dying in foreign nations.
With me whack, fol the do,
fol the did-de-ley, i-dle-ay.

It’s there you’ll see the fiddlers
and pipers competing,
the nimble-footed dancers
and they tripping on the daisies,
and others crying „Cigars and lights
and bills of all the races
with the colours of the jockeys
and the prize and horses’ ages”.
With me whack, fol the do,
fol the did-de-ley, i-dle-ay.

It’s there you’d see the jockeys
and they mounted so stately,
the pinks, the blues, the Irisher green,
the emblem of our nation.
When the bell was rung for starting
all the horses seemed impatient,
I thought they’d never stood on ground,
their speed was so amazing.
With me whack, fol the do,
fol the did-de-ley, i-dle-ay.

There was half half a million people
there of all denominations,
the Chatolic, the Protestant,
the Jew and Presbyterian.
There was yet no animosity,
no matter what persuasion,
but sport and hospitality
inducing fresh acquaintance.
With me whack, fol the do,
fol the did-de-ley, i-dle-ay.

Ahogy Galway városában lődörögtem, csak úgy lazításképp,
augusztus 17-én, kezdtem egyre jobban felélénkülni,
mert rengetegen gyülekeztek kezükben jeggyel az állomásnál.
Csak úgy káprázott a szemem, és én is elindultam a versenyre,
hajaj, szerencsét próbálni.
Voltak ott utasok Limerickből és Menagh-ből,
a connemarai srácok, meg a Clare-i szépkisasszonyok,
és Corkból a népek, a hű és derék igaz emberek,
akik hazahozták Fenianból az idegenben raboskodó rabokat,
hajaj, szerencsét próbálni.
Ott aztán láthatod mind az édességárusokat,
nyalókáikkal és csemegéikkel, törökmézzel,
naranccsal, limonádéval meg süteményekkel,
és szentjánoskenyérrel, meg fűszerekkel,
hogy a hölgyek kedvébe járjanak, és egy nagy adag rágcsa háromért,
csak hogy szemezgess, míg nekivágsz fogadni,
hajaj, szerencsét próbálni!
Ott aztán hegedűsök meg dudások versenyeznek,
a híres táncosokat láthatod, ahogy topognak a margarétán,
mások meg azt kiabálják: „szivart, gyufát tessék, meg versenylistát,
a zsokék színeit, a pénzdíjakat, meg a lovak korát”,
hajaj, szerencsét próbálni!
Ott aztán láthatod a zsokékat méltóságteljesen körbejárni a lovon,
a rózsaszínt, a kéket, és hazánk színét, az ír-zöldet,
aztán ha megszólal a start-harang, a lovak izgatottak,
azt hittem, hogy repülnek, a lábuk szinte nem is érte a földet
a bámulatos sebességtől,
hajaj, szerencsét próbálni.
Vagy félmillióan voltak ott, mindenféle népség,
katolikus, protestáns, zsidó és presbiter -
de nem volt semmi gyűlölség, nem számított a felekezet,
csak a sport és a szívélyesség az újsütetű barátok közt,
hajaj, szerencsét próbálni. 

I’ll tell me ma  -  Elmondom anyunak

I'll tell me ma, when I go home,
The boys won't leave the girls alone,
They pull my hair, they stole my comb,
And that's allright till I go home.

She is handsome, she is pretty,
She’s the belle of Belfast City,
She is courtin’, one, two, three,
Please won't you tell me who is she?

Albert Mooney says he loves her,
All the boys are fighting for her.
They rap at the door and they ring at the bell,
Saying „Oh, my true-love are you well?”

Out she comes as white as snow,
Rings on her fingers, bells on her toes,
Old Jenny Murphy say she’ll die,
If she doesn’t get the fellow with the roving eye.

Let the wind and rain and the hail blow high
And the snow come shovelling from the sky
She's as nice as apple pie
And she'll get her own lad by and by

When she gets a lad of her own
She won't tell her ma when she gets home
Let them all come as they will,
But it's Albert Mooney she loves still.

Ha hazamegyek, elmondom anyunak,
hogy a fiúk sosem hagyják békén a lányokat.
Húzogatják a hajam, elcsenik a fésűm,
és ez így megy, míg haza nem érek.
Csini a lány, nagyon csini,
ő Belfast városának legszebb lánya.
Együtt jár egy, két, hárommal is,
kérem szépen, ki ez a lány?
Albert Mooney azt mondja, szerelmes belé,
de az összes fiú mind érte verekedik össze.
Verik az ajtaját, nyomják a csengőjét,
és azt kiabálják: „Oh, igaz szerelmem, hogy vagy?”
A lány halálsápadtan kijön,
minden ujján gyűrű, csengettyűk a lábujjain,
a jó öreg Jenny Murphy aszongya: ő belehal,
ha nem csibészszemű fiúja lesz.
Zuhogj eső, süvíts szél, dübörögj hurrá,
és zuhogjon a hó is az égből,
hadd jöjjön minden égi áldás,
de a lány csak Albert Mooney-t szereti még. 

Foggy dew  -  Ködharmat

As down the glen one Easter morn
To a city fair rode I.
There armed lines of marching men
In squadrons passed me by.
  No pipe did hum, no battle drum
  Did sound its loud tattoo
  But the Angelus bell o'er the Liffey's swell
  Rang out through the Foggy Dew.

'Twas England bade our wild geese go
That small nations might be free.
But their lonely graves are by Suvla's waves
Or the fringes of the great North Sea.
Oh had they died by Pearse's side
Or fought with Cathal Brugha,
Their names we'd keep where the Fenians sleep,
'Neath the shroud of the Foggy Dew.

Right proudly high over Dublin town
They hung out a flag of war.
'Twas better to die 'neath an Irish sky
Than at Suvla or Sud el Bar.
And from the plains of Royal Meath
Strong men came hurrying through;
While Brittania's Huns, with their great bit guns,
Sailed in through the Foggy Dew.

But the bravest fell, and the requiem bell
Rang mournfully and clear
For those who died that Easter tide
In the springing of the year.
While the world did gaze with deep amaze
At those fearless men but few,
Who bore the fight, that freedom's light
Might shine through the Foggy Dew.

Ahogy a völgyön át a városi vásárba lovagoltam egy Húsvét reggelen,
felfegyverzett emberek masírozó csapatai mellett haladtam el.
Se dudaszó hangja, sem a harci dobok mély lüktetése nem hallatszott,
ám az Angeluszra hívó harangszó úgy úszott a Liffey felett,
akár a ködharmat.
Dublin városa felett büszkén lobogott a harci zászló.
Hát jobb is az ír égbolt alatt meghalni, mint Suvla-ban vagy Sud El Bar-ban!
És a Royal Meath mezején erős férfiak rohantak át,
míg az angol „hunok” a messzehordó ágyúikkal közeledtek hajóikon
a ködharmatban.
Oh, az éj feketén zuhant ránk, és a puskák závárzatának csattogása
pont úgy hallatszott, mint a „Hitszegő Albion” reel-ritmusa.
S az ólom-esőn át, a hétágú nyelvláng világította meg az acélrendeket,
és valahány megcsillanó penge egy-egy imádság volt, hogy Írország fiai
tartsák hűségüket, és a reggel beköszönte még láthatta
a hadilobogó hullámzását a ködharmatban.
Ám a legbátrabb is elesik, és a gyászharang tisztán és panaszosan kong,
mindazokért, akik tavasszal a Húsvéti dagálykor estek el.
S míg a világ döbbent ámulattal bámul a kevés vakmerőre,
akik a szabadságharcot megvívták, a szabadság fénye átragyog
a ködharmaton.
Ahogy újra átlovagoltam a völgyön, szívem fájdalomtól szorult össze,
mert meg kellett válnom derék társaimtól, kiket soha nem láthatok már.
De álmaimban gyakran újra élem mindezt, és térdre rogyva
imádkozom értetek, tűnő rabszolgaság, dicső halál elesni a ködharmatban. 

The Beggerman's song  -  A vidám koldus

I am a little beggarman, a begging I have been
For three score years in this little isle of green
I'm known along the Liffey from the Basin to the Zoo
And everybody calls me by the name of Johnny Dhu
Of all the trades a going, sure the begging is the best
For when a man is tired he can sit him down and rest
He can beg for his dinner, he has nothing else to do
But to slip around the corner with his ould rigadoo

I slept in a barn one night in Currabawn
A shocking wet night it was, but I slept until the dawn
There was holes in the roof and the raindrops coming through,
And the rats and the cats were all playing peek-a-boo.
Who did I waken but the woman of the house
With her white spotted apron and her fine gingham blouse
She began to get exited and all I said was ’ Boo!
Sure, don't be afraid at all, ’tis only Johnny Dhu

I met a little girl while a walkin out one day
Good morrow little flaxen haired girl, I did say
Good morrow little beggarman and how do you do
With your rags and your tags and your ould rigadoo
I'll buy a pair of leggins and a collar and a tie
And a nice young lady I'll go courting by and by
I'll buy a pair of goggles and I'll color them with blue
And an old fashioned lady I will make her too

So all along the high road with my bag upon my back
Over the fields with my bulging heavy sack
With holes in my shoes and my toes a-peeping through,
Singing ’ Skin-a-ma-link-a-doodle with my ould rigadoo.
O I must be going to bed for it's getting late at night
The fire is all raked and now ’tis out of light,
For now you've heard the story of my auld rigadoo
So good-bye and God be with you, from ould Johnny Dhu’.

Egy kis koldus vagyok, és már
hatvan éve koldulok ezen a kis zöld szigeten.
Az öböltől az állatkertig ismernek engem,
és mindenki csak Johnny Dhu-nak hív.
A legjobb szakma a menők közt a koldulás,
mert ha az ember elfárad, hát leül pihenni.
Összekoldulja az ebédre valót, nincs dolga egyéb,
csak lefalcolni a sarkon.
Az egyik este egy szérűben aludtam Currabawn-nál,
rohadt egy nyirkos éjjel volt, de azért hajnalig aludtam.
A tető lyukas volt, és az eső rendesen bevágott,
és a macskák fogócskáztak a patkányokkal.
Hát ki nem költöget, mint a gazdasszony,
szép fehérpöttyös kötényben meg vasalt blúzban,
már kezdett nagyon bepipulni, de én csak azt mondtam:
ne má’, nem köll félni, csak én vagyok az, Johnny Dhu.
A minap, ahogy sétálgatok, találkozok egy kislánnyal,
„Jó reggelt, szőkice” - mondok nekije -,
„Jó reggelt, kis koldus” – mondja ő –, „hogysmint?
Hogy vannak a rongyaid, meg a kis batyud?”
Veszek majd egy pár kamáslit, keménygallért meg nyakkendőt,
és egy szépséges ifjú hölgynek fogok udvarolni,
aztán veszek egy szemüveget, besötétítem,
és belőle is faragok egy régivágású hölgyet.
Hát így ballagok végig a főutcán, batyuval a vállamon,
meg keresztül a mezőkön, tömött zsákommal,
meg a lyukas cipőmön kikandikáló lábujjammal.
Így éneklem a „lecsap-a-csóka-csöppnyi-kicsikre”-nótát.
Oh, de most már ideje lefeküdni, későre jár.
A tűz is leégett parázsig, és már besötétedett.
Ennyi volt mára az én kis mesém,
Viszlátot és Istenhozzádot mond a jó öreg Johnny Dhu!

Isaac’s story  -  Izsák története

        (Mózes I. könyve, 22. rész alapján)

The door it opened slowly
    My father he came in
    I was nine years old
And he stood so tall above me
    Blue eyes they were shining
    And his voice was very cold.
Said, „I’ve had a vision
    And you know I’m strong and holy
    I must do what I’ve been told.”
So he started up the mountain
    I was running he was walking
    And his ax was made of gold.

The trees they got much smaller
The lake a lady’s mirror
We stopped to drink some wine
Then he threw the bottle over
Broke a minute later
And he put his hand on mine.
Thought I saw an eagle
But it might have been a vulture,
I never could decide.
Then my father built an altar
He looked once behind his shoulder
He knew I would not hide.

You who build the altars now
To sacrifice these children
You must not to do it any more.
A scheme is not a vision
And you never have been tempted
By a demon or a god.
You who stand above them now
Your hatchets blunt and bloody,
You were not there before.
When I lay upon a mountain
And my father’s hand was trembling
With the beauty of the word.

And if you call me brother now
Forgive me if I inquire
Just according to whose plan?
When it all comes down to dust
I will kill you if I must
I will help you if I can.
When it all comes down to dust
I will help you if I must
I will kill you if I can.
And mercy on our uniform
Man of peace or man of war –
The peacock spreads his fan.

Az ajtó lassan kinyílott,
apám lépett be vala.
Kilencéves voltam,
ő fölébem tornyosult,
és kék szemei izzottak vala,
és hangja dermesztően szólott
imígyen: „Látomásom volt,
és tudod, hitem mily erős.
Cselekednem kell, miképp mondatott.”
Hát nekiindult a hegynek,
futottam, hogy beérjem,
és apám bárdja aranyosan csillogott.
Lent a fák egyre kisebbek lettek,
és már a tó is csak egy hölgy tükrének tűnt.
Megálltunk egy kis bort inni,
majd apám a mélybe hajította a palackot.
Egy perc múltán tört csak össze.
És ő kézen fogott,
úgy rémlik, sast láttam,
de meglehet, keselyű volt mégis;
azóta sem tudom.
Aztán apám oltárt kezdett építeni,
egyszer még hátra is pillantott a válla fölött,
pedig tudta, úgysem futnék el.
Ti, kik mostanság oltárokat emeltek,
hogy föláldozzátok ezeket a srácokat,
többé ilyet ne tegyetek!
A vázlat még nem maga a festmény,
és benneteket még soha
nem kísértett sem démon, sem Isten.
Ti, akik most tompa és véres bárdjaitokkal
fölébük hajoltok,
ti még ott sem voltatok
amikor kiteríttettem ama hegyen,
s az Ige gyönyörétől
reszketett apám keze.
És ha most testvéreteknek hívtok,
bocsássátok meg, ha megkérdezem:
ki eszelte ezt ki,
hogy minden füstölgő halmazzá omoljék össze?
Megöllek benneteket, ha muszáj,
segítek nektek, ha tudok.
Mikor az egész füstölve összeomlik,
segítek nektek, ha muszáj,
megöllek benneteket, ha tudlak,
és az Úr legyen irgalmas mindenkihez,
ki uniformisba bújt,
lett légyen békeharcos vagy frontharcos.
És a páva széttárja farktollait... 

Rocky road to Dublin

In  the merry month of June from me home I started,
Left the girls of Tuam so sad and broken hearted,
Saluted father dear, kissed me darling mother,
Drank a pint of beer, me grief and tears to smother,
Then off to reap the corn, leave where I was born,
Cut a stout black thorn to banish ghosts and goblins;
Bought a pair of brogues rattling o'er the bogs
And fright'ning all the dogs on the rocky road to Dublin.
One, two, three four, five, Hunt the Hare and turn her down the rocky
road and all the way to Dublin, Whack follol de rah !

In Mullingar that night I rested limbs so weary, Started by daylight
next morning blithe and early, Took a drop of pure to keep me heartfrom sinking;
Thats a Paddy's cure whenever he's on drinking. See the lassies smile, laughing
all the while At me curious style, 'twould set your heart a bubblin'
Asked me was I hired, wages I required, I was almost tired of the
rocky road to Dublin.
One, two, three four, five, Hunt the Hare and turn her down the rocky
road and all the way to Dublin, Whack follol de rah !

In Dublin next arrived, I thought it be a pity
To be soon deprived a view of that fine city.
So then I took a stroll, all among the quality;
Me bundle it was stole, all in a neat locality.
Something crossed me mind, when I looked behind,
No bundle could I find upon me stick a wobblin'
Enquiring for the rogue, they said me Connaught brogue
Wasn't much in vogue on the rocky road to Dublin.
One, two, three four, five, Hunt the Hare and turn her down the rocky
road and all the way to Dublin, Whack follol de rah !

From there I got away, me spirits never falling,
Landed on the quay, just as the ship was sailing.
The Captain at me roared, said that no room had he;
When I jumped aboard, a cabin found for Paddy.
Down among the pigs, played some hearty rigs,
Danced some hearty jigs, the water round me bubbling;
When off Holyhead wished meself was dead,
Or better for instead on the rocky road to Dublin.
One, two, three four, five, Hunt the Hare and turn her down the rocky
road and all the way to Dublin, Whack follol de rah !

Well the bouys of Liverpool, when we safely landed,
Called meself a fool, I could no longer stand it.
Blood began to boil, temper I was losing;
Poor old Erin's Isle they began abusing.
"Hurrah me soul" says I, me Shillelagh I let fly.
Some Galway boys were nigh and saw I was a hobble in,
With a load "hurray !" joined in the affray.
We quitely cleared the way for the rocky road to Dublin.
One, two, three four, five, Hunt the Hare and turn her down the rocky
road and all the way to Dublin, Whack fol all the Ra ! 

What Shall We Do To The Drunken Sailor - Baj van a részeg tengerésszel ...

What shall we do with the drunken sailor?
What shall we do with the drunken sailor?
What shall we do with the drunken sailor,
    early in the morning?

Way hay and up she rises,
way hay and up she rises,
way hay and up she rises,
early in the morning.

Put him in the longboat till he’s sober.
Put him in the longboat till he’s sober.
Put him in the longboat till he’s sober,
early in the morning.

Pull out the plug and wet him all over.
Pull out the plug and wet him all over.
Pull out the plug and wet him all over,
early in the morning.

Put him in the scuppers with a hose pipe on him.
Put him in the scuppers with a hose pipe on him.
Put him in the scuppers with a hose pipe on him,
early in the morning.

Heave him by the leg in a running bowline.   
Heave him by the leg in a running bowline.
Heave him by the leg in a running bowline,
early in the morning.

Shave his belly with a rusty razor.
Shave his belly with a rusty razor.
Shave his belly with a rusty razor,
early in the morning.
Earlye in the morning

Baj van a részeg tengerésszel, baj van a részeg tengerésszel,
baj van a részeg tengerésszel, minden áldott reggel.
Haj, hé, de húzz rá egyet, haj, hé, de húzz rá egyet,
haj, hé, de húzz rá egyet, minden áldott reggel.
Lökd a fenékre a víztömlővel, lökd a fenékre a víztömlővel,
lökd a fenékre a víztömlővel, minden áldott reggel.
Haj, hé, de húzz rá egyet, haj, hé, de húzz rá egyet,
haj, hé, de húzz rá egyet, minden áldott reggel.
Dob’bele, itt van a mentőcsónak, dob’bele, itt van a mentőcsónak,
dob’bele, itt van a mentőcsónak, minden áldott reggel.
Haj, hé, de húzz rá egyet, haj, hé, de húzz rá egyet,
haj, hé, de húzz rá egyet, minden áldott reggel.
Lógjon a lába az orrkötélen, lógjon a lába az orrkötélen,
lógjon a lába az orrkötélen, minden áldott reggel.
Haj, hé, de húzz rá egyet, haj, hé, de húzz rá egyet,
haj, hé, de húzz rá egyet, minden áldott reggel.
Kösd hamar oda csak a nagykorlátra, kösd hamar oda csak a nagykorlátra,
kösd hamar oda csak a nagykorlátra, minden áldott reggel.
Haj, hé, de húzz rá egyet, haj, hé, de húzz rá egyet,
haj, hé, de húzz rá egyet, minden áldott reggel.
Bele vele gyorsan a tengervízbe, bele vele gyorsan a tengervízbe,
bele vele gyorsan a tengervízbe, minden áldott reggel.
Haj, hé, de húzz rá egyet, haj, hé, de húzz rá egyet,
haj, hé, de húzz rá egyet, minden áldott reggel. 

The Spanish Lady   

As I came down thru Dublin city
at the hour of twelve at night
Who should I see but Spanish Lady, 
Washing her feet by candlelight
First she washed them then she dried them
Over a fire of amber coals
In all my life I ne'er did see
A maid so sweet about the soul

Whack for the toora loora laddy
Whack for the toora loora lay
Whack for the toora loora laddy
Whack for the torra loora lay

As I came back thru Dublin city
At the hour of half past eight
Who should I see but the Spanish lady
Brushing her hair in broad daylight
First she tossed it then she combed it
On her lap was a silver comb
In all my life I ne'er did see
A maid so fair since I did roam

Whack for the toora loora laddy
Whack for the toora loora lay
Whack for the toora loora laddy
Whack for the torra loora lay

As I came back thru Dublin city
As the sun began to set
Who should I see but the Spanish lady
Catching a moth in a golden net
When see saw me then she fled me
Lifting her pettycoat over her knee
In all my life I ne'er did see
A maid so shy as the Spanish Lady

Whack for the toora loora laddy
Whack for the toora loora lay
Whack for the toora loora laddy
Whack for the torra loora lay

I've wandered north and I've wandered south
Thru stormy batter and Patricks Close
Up and around the by the Glouster Diamond
And back by Napper Tandy's house
Old age has laid her hand on me
Cold as a fire of ashy coals
In all my life I ne'er did see
A maid so sweet as the Spanish Lady

Whack for the toora loora laddy
Whack for the toora loora lay
Whack for the toora loora laddy
Whack for the torra loora lay. 

Johnny Jump-Up

Well,I'll tell you a story that happened to me
One day as I went out to Youghal by the sea
The day it was hot, the sun it was warm
Says I "A quick pint wouldn't do any harm"

     I went in and called for a bottle of stout
Says the barman,"I'm sorry the beer's all sold out
Try whiskey, young Paddy, ten years in the wood"
Says I, "I'll have cider; I've heard that it's good."

     But I'll never, oh never, oh never again
If I live to a hundred or a hundred and ten
Well I fell to the ground and I couldn't get up
After drinking the quart of the Johnny-Jump-Up

After leavin' the third I came out by the yard
Where I walked into Brophy the big civic guard;
"Come 'ere to me boy don't you know I'm the law?"
I upped with me fist and I shattered his jaw.

     Well he fell to the ground with his knees doubled up
'Twas not I that hit him, but Johnny Jump-Up
The next thing that I met down by Youghal by the Sea
Was a cripple on crutches and he said to me

"I'm afraid for me life I'll be hit by a car
Won't you help me across to the railwayman's bar?"
But after drinkin' a quart of the cider so sweet
He threw down his crutches and danced in the street.

     Well I went down the Lee road a friend for to see,
They call it the Madhouse in Cork by the Sea
But when I got there sure the truth I will tell
They had the poor bugger locked up in a cell

Said the guard, testing him, "Say these word if you can:
'Around the rugged rock the ragged rascal ran."
"Tell them I'm not crazy, tell them I'm not mad
'Twas only the sup of the bottle I had.

     A man died in the Union by the name of McNabb
They washed him, they laid him outside on a slab
And after O'Connor his measurements did take
His wife took him home for a bloody fine wake

Well, about twelve o'clock and the beer it was high
The corpse he sits up and says he with a sigh
"I can't get to heaven, they won't let me up
'Till I bring them a quart of Johnny Jump-Up 

Wild Rover

I've been a wild rover for many a year
And I spent all my money on whiskey and beer,
But now I'm returning with gold in great store
And I never will play the wild rover no more.

And it's no, nay, never, no nay never no more,
Will I play the wild rover no never no more.

I went to an ale-house I used to frequent
And I told the landlady my money was spent.
I asked her for credit, she answered me "nay
Such a custom as yours I can have any day."

I took from my pocket ten sovereigns bright
And the landlady's eyes opened wide with delight.
She said "I have whiskeys and wines of the best
And the words that I spoke sure were only in jest."

I'll go home to my parents, confess what I've done
And I'll ask them to pardon their prodigal son.
And if they caress me as oft times before
Sure I never will play the wild rover no more. 

Irish Rover 

On the fourth of july eigtheen hundred and six
we set sail from the Sweet cove of Cork
We were sailing away with a cargo of bricks
for the grand city hall in New York
It was a wonderful craft she was rigged fore and aft,
and how the wild wind drove her
She stood several blasts she had twenty seven masts,
and we called her the Irish Rover

We had one million bags of the best Sligo rags
We had two million barrels of stone
We had three million sides of old blind horses hides
We had four million barrels of bone
We had five million hogs, and six million dogs,
And seven million barrels of Porter
We had eight million bales of old nanny goats tails
And on board the Irish Rover

(There was Barney Magee from the banks of the Lee
There was Hoagan frm country Tyrone
There was Johnny Magirk who scared stiff of work,
And a chap from Westmeath named Malone
There was Slugger O’Toole who was drunk as a rule
And Fighting Bill Tracy from Dover
There was Dolan from Clare just as strong as a bear
All on board of the Irish Rover)

We had sailed seven years when the measles broke out
Our ship lost its way in the fog
Then the whale of a crew was reduced down to two just myself
And the captain’s old dog
Then the ship struck a rock, oh Lord, what a shock
The boat was turned right over
Whirled nine time around then the old dog was drowned
I’m the last of Irish Rover 

Ye Jacobites By Name

Ye Jacobites by name, lend an ear, lend an ear.
Ye Jacobites by name, lend an ear.
Ye Jacobites by name, yer faults I will proclaim,
your doctrines I must blame, you shall hear, you shall hear,
your doctrines I must blame, you shall hear.

What is right and what is wrong, by the law, by the law?
What is right and what is wrong, by the law?
What is right and what is wrong, by short sword or by long,
a weak arm or a strong, for to draw, for to draw,
a weak arm or a strong, for to draw.

What makes heroic strife famed afar, famed afar?
What makes heroic strife famed afar?
What makes heroic strife tae whet the assassin's knife,
or haunt a parent's life with bloody war, bloody war,
or haunt a parent's life with bloody war?

And let yer schemes alone in the state, in the state,
And let yer schemes alone in the state.
And let yer schemes alone, adore the Rising Sun,
and leave a man undone to his fate, to his fate,
and leave a man undone to his fate. 

Leaving of Liverpool

Farewell to you, my own true love
There were many fare thee wells
I am bound for California
A place I know right well

So fare thee well, my own true love
When I return united we will be
It's not the leaving of Liverpool that's grieves me
But my darling when I think of thee

I have signed on a Yankee Clipper ship
Davy Crockett is her name
And the Captains name is Burgess
And they say that she's a floating Hell

I have sailed with Burgess once before
And I think I know him well
If a man's a sailor, he can get along
If not, then he's sure in Hell

Oh the ship is in the harbour, love
And I wish I could remain
For I know it will be a long, long time
Before I see you again 

The Star of the County Down

Close to Banbridge town in the County Down
One morning last July
Down a boreen green came a sweet cailínn
And she smiled as she passed me by
She looked so neat from her two bare feet
To the sheen of her nut brown hair
Such a coaxing elf had to shake myself
To make sure I was really there

From Bantry Bay up to Derry Quay
And from Galway to Dublin town
No maid I’ve seen like the brown cailínn
That I met in the County Down

As she onward sped sure I scratched my head
And I sat with a feeling rare
And I says I to a passer-by
‘Who’s the maid with the nut brown hair?’
He smiled at me and then says he
‘She’s the gem of the Ireland’s crown
Young Rosie McCann from the banks of the Bann
She’s the star of the County Down.’

At the harvest fair she’ll be surely there
So I’ll dress in me Sunday clothes
With me shoes shine bright and my hat up right
And a smile from my nut brown Rose
No pipe I’ll smoke no horse I’ll yoke
Let me plough with the rust turn brown
‘Till a smiling bride by my own fireside
Sits the star of the County Down 

Step It Out Mary – Indulj el egy úton

In the village of Kildoran
lived a maiden young and fair.
Her eyes, they shone like diamonds,
she had long and golden hair,
a countryman came riding up
to her daddy’s gate,
mounted on a milk-white stallion,
he came at the stroke of eight.

Step it out Mary, my fine daughter,
step it out Mary if you can.
Step it out Mary, my fine daughter,
show your legs to the countryman,
show your legs to the countryman.

So I’ve come to court your daughter,
Mary of the golden hair,
I have gold and I have silver,
I have lands beyond compare.
I will buy her silks and satins and
a gold ring for her hand.
I will build for her a mansion,
she’ll have servants to command.

Step it out Mary, my fine daughter...

Oh dear sir I have a soldier
and I’ve pledged to him my hand.
I don’t want your gold nor silver,
I don’t want your house nor land.”
Mary’s father spoke up sharply,
„you will do as you are told,
you’ll marry him on sunday
and you’ll wear the ring of gold.”

Step it out Mary, my fine daughter...

Az bajom van véled
Sír a szívem érted
Sír a szívem érted
Majd meghalok érted.

Indulj el egy úton
Én es egy másikon
Hol egy mást találjunk
Egymáshoz se szóljunk

Aki minket meglát
Mit fog az mondani
Azt fogja gondolni
Hogy idegenek vagyunk.

Idegenek vagyunk
Szeretetet tartunk
Ahol össze gyűlünk
Ketten szeretkezünk

In the village of Kildoran
there’s a deep stream running by.
They found Mary there on sunday,
she had drowned with soldier boy.
In the cottage there is music,
you can hear her daddy say,
„Step it out Mary my fine daughter,
sunday is your wedding day.”

Step it out Mary, my fine daughter...


Will Ye Go Lassie Go 

Oh the summertime is coming
and the trees are sweetly blooming
And the wild mountain thyme,
grows around the blooming heather

Will ye go lassie go? And we’ll all go together,
To pluck wild mountain thyme
all around the blooming heather,
Will ye go lassie go?

I will build my love a tower
near yon pure crystal fountain
And on it I will pile all the flowers
of the mountain
Will ye go lassie go...

If my true love she were gone
I would surely find another
Where the wild mountain thyme
grows around the blooming heather  
Will ye go lassie go... 

Penny Portion

A sailor courted a farmer's daughter
That lived convenient to the Isle of Man.
Remarked people what followed after
A long time's courting but none that stand.

One day a-courting with her discoursing
While concerning the ocean wide
'To see me dear one at our next meeting
'If you consent I'll make you me bride.'

'The shipper sailors we don't admire them
'Because they sail to so many ports.
'The more we love them the more they slight us
'And leave behind them our poor broken hearts.'

'Oh never fear none, me dearest jewel,
'I don't intend for to treat you so.
'But I have once more to cross the ocean
'You know me dear one that I must go.'

The news was carried unto his mother
Before he put his foot on board.
That he was courting a farmer's daughter
Whose aged parents could not afford

One penny portion, gone to the ocean
Like one distracted his mother ran.
'Peter now forsake her, your bride not make her
'I will disown you to be me son.'

'Oh mother dear, you are in the passion
'And I am sorry for what you say.
'Don't you remember your first beginning,
'Me father married you a serving maid.

'So don't disgrace her I mean to raise her
'Just as me father with you has done.
'Therefore I'll take her me bride I'll make her
'Though you disown me to be your son.

'And when I've made her then you'll be sorry
'That she to sea with her love might go.'
She said, 'My portion, I need not hold it,
'I might have money that no one knows.'

'Money or not, love, you are me lot, love,
'You have me heart and affection still
'Therefore I'll take you, me bride I'll make you
'Let me scolding mother say what she will.'

Green Fields

Once there were green fields kissed by the sun
Once there were valleys where rivers used to run
Once there were blue skies
with white clouds high above
Once they were parts of an everlasting love
We were the lovers who strolled through green fields

Green fields are gone now, parched by the sun
Gone from the valleys where rivers used to run
Gone with the cold wind that swept into my heart
Gone with the lovers who let their dreams depart
Where are the green fields that we used to roam?

I'll never know what made you run away
How can I keep searching
when dark clouds hide the day?
I only know there's nothing here for me
Nothing in the cold world left for me to see

But I'll keep on waiting until you return
I'll keep on waiting until the day you learn
You can't be happy while your heart's on the roam
You can't be happy until you bring it home
Home to the green fields and me once again

Blacksmith

A blacksmith courted me nine months and better.
He fairly won my heart, wrote me a letter.
With his hammer in his hand he looked so clever,
and if I was with my love, I would live for ever.

Oh, where is my love gone, with his cheeks like roses.
He’s gone across the see, gathering promises.
I’m afraid the shining sun will burn and scorch his beauty,
and if I was with may love, I would do my duty.

Strange news is come to town, strange news is carried.
Strange news flys up and down, that my love is married.
Oh, I wish them both much joy though they can’t hear me,
and if I were with my love, I would do my duty.

Oh, what did you promise me, when you lay beside me,
and you said you’d marry me and not deny me.
If I said I’d marry you it was only to try you,
so bring your witness love, and I’ll not deny you.

Oh witness have I none, save God Almighty,
and may be reward you well for the slighting of me.
Her lips grew pale and white it made a poor heart tremble,
for to think she had loved one and he proved deceitful. 

St. Patrick Was A Gentleman

Saint Patrick was a gentleman, he came from decent people.
In Dublin town he built a church and put it on a steeple.
His father was a Callahan his mother was a Grady,
his aunt was an O’ Shaughnessy, and his uncle was a Brady.

There’s not a mile in Ireland’s Isle
where the dirty vermin musters,
where’er he put his dear forefoot he murder’d them in clusters.
The toads went hop, the frogs went plop,
slap das into the water,
and the beasts committed suicide
to save themselves from slaughter.

The Wicklow hills are very high, and so’s the hill of Howth, sir,
but there’s a hill much higher still,
ay, higher than them both, sir.
’Twas on the top of his hill St. Patrick preach’d the „sarmint”,
that drove the frogs into the bogs,
and bothered all the „varmint”.

No wonder that the Irish lads should be so gay and risky,
sure St. Pat he taught them that as well as making whiskey.
No wonder that the saint himself should understand distilling,
for his mother kept a shebeen shop in the town of Enniskillen.

Then success to bold St. Patrick’s fist. He was a saint so clever.
He gave the snakes and awful twist
and banished them for ever.
Lalalalala... 

Muirsheen Durkin

In the days I went a courtin',  I was never tired resortin',
to the alehouse and the playhouse and many a house beside,
but I told me brother Seamus „l'll go off and be right famous,
and before l come home again l'll roam the world wide.”

So good-bye Muirsheen Durkin,
sure l'm sick and tired of workin’,
no more I'll dig the praties, no longer I'll be fooled.
But as sure as my name is Carney, I'll be off to Californiee,
and instead of diggin' praties, I'll be diggin' lumps of gold.

Oh, I courted girls in Blarney, in Kanturk and in Killarney,
in Passage and in Queenstown, I mean the Cobh of Cork.
But I’m tired of all this pleasure, so now I’ll take my leisure,
and the next time that you hear from me
be a letter from New York.

Good-bye to all the boys at home,
l'm sailing far across the foam,
to try and make me fortune in far Amerikay,
for there's gold and money plenty,
for the poor and for the gentry,
and when I’m back home again, I never more will stray. 

Sally Brown

Shipped on board a Liverpool liner,
wae, hae, roll on board,
and we rolled all night and we rolled all day,
I will spend my money on Sally Brown.

Miss Sally Brown she’s a nice young lady,
way, hay, roll on board,
oh we rolled all night rolled till the day,
gonna spend my money on Sally Brown.

Her mammy doesn’t like a tarry sailor,
way, hay, roll on board,
oh we rolled all night rolled till the day,
gonna spend my money on Sally Brown.

She wants her to marry a one legged Captain,
way, hay, roll on board,
oh we rolled all night rolled till the day,
gonna spend my money on Sally Brown. 

As I Roved Out

Who are you, me pretty fair maid,
and who are you me honey,
who are you, me pretty fair maid,
and who are you me honey,
she answered me right modestly,
oh I am me mother’s darling
with me toori-a-fol-de diddle-da,
Diry–fol-de-diddle-day-re-o!

And will you come to me mothers house,
when the moon is shining clearly,
oh, and will you come to me mothers house,
when the moon is shining clearly.
I’ll open the door and I’ll let you in,
and devil the one will hear us.

So I went to her house in the middle of the night,
when the moon was shining clearly.
So I went to her house in the middle of the night,
when the moon was shining clearly.
She opened the door and she let me in
and devil the one did hear us.

She took me by the lily-white hand
and led me to the table.
Oh, she took me by the lily-white hand
and led me to the table
saying there’s plenty of wine for a soldier boy
so drink it of you’re able.

Well I got up and I made the bed,
and I made it nice and easy.
Oh, well I got up and I made the bed,
and I made it nice and easy.
Then I got up and I laid her down,
saying lassie are you able.

There we lay till the break of the day,
and devil the one did hear us.
Oh and there we lay till the break of the day,
and devil the one did hear us.
Then I arose and put on me clothes,
saying lassie I must leave you.

When will you return again,
and when will we get married,
oh and when will you return again
and when will we get married.
When broken shells make christmas bells,
we might well get married. 

Garden Song

Inch by inch and row by row,
oh to make this garden grow.
All it takes is a rake, and a hoe,
and a piece of fertile ground.
Inch by inch and row by row,
summer bless these seeds I sow,
summer warm them from below
’till the rain comes tumbeling down.

Pullin’ weeds and pickin’ stones,
man’s made of dreams and bones,
feel the need to grow my own,
’cause the time is close at hand.
Grain for grain, sun and rain,
find my way in nature’s chain,
tune my body and my brain,
to the music from the land.

Plant your rows straight and long,
tend to them with care and song,
Mother Nature will make you strong,
if you give her loving care.
An ’ol crow watchin’ hungrily,
from his perch in yonder tree,
well in my garden I’m as free
as that feathered thief up there. 

Young Ned of the Hill

Have you ever walked the lonesome hills and heard the curlews cry?
Or seen the raven black as night upon the wind-swept sky?
To walk the purple heather and hear the west wind cry
To know that’s where the rapparee must die

Ah, since Cromwell pushed us westward to live our lowly lives
Some of us have deemed to fight from Tipperary mountains high
Noble men with wills of iron who are not afraid to die
And will fight with Gaelic honour held on high

A curse upon you, Oliver Cromwell, you raped our motherland
I hope you’re rotting down in hell for the horrors that you sent
To our misfortunate forefathers whom you robbed of their birthright
‘To hell or Connacht!’ may you burn in hell tonight

Of such a man I’d like to speak, a rapparee by name and deed
His family dispossessed and slaughtered, they put a price upon his head
His name is known in song and story and his deeds are legends still
And murdered for blood money was the young Ned of the hill

A curse upon you… 

The raggle-taggle gypsy

There were three gypsies coming to my hall door
And down stairs ran this lady-o.
One sang high and the other sang low
And the other sang Bonny, Bonny Biscayo

Then she pulled off her silk finished gown,
And put on a hose of leather-o,-
The ragged, ragged rags about our door
She is gone with the raggle-taggle gypsy-o.

It was late last night when my lord came home,
Enquiring for his lady-o
The servants said on every hand
She is gone with the raggle-taggle gypsy-o.

O saddle for me my milk white steed,
And go fetch me my pony-o,
That I may go and seek my bride
Who is gone with the raggle-taggle gypsy-o.

O he rode high and he rode low,
He rode through the wood and copses-o
Until he came to a wide open field,
And there he spied his lady-o.

O what made you leave your house and land,
What made you leave your money-o,
What made you leave your new-wedded lord
To be off with the raggle-taggle gypsy-o.

O what care I for my house and land
What care I for money-o,
What care I for my new-wedded lord,
I'm off with the raggle-taggle gypsy-o.

Last night you slept on a goose feathered bed
With the sheet turned down so bravely-o
To-night you'll sleep in a cold openfield
Along with the raggle-taggle gypsy-o.

O what care I for my goose feathered bed
With the sheet turned down so bravely-o,
To-night I will sleep in a cold open field
Along with the raggle-taggle gypsy-o. 

Red is the rose

Red is the rose that by yonder garden grows,
And fair is the lily of the valley;
Clear is the water that flows from the Boyne
But my love is fairer than any.

Come over the hills, my bonny Irish lass
Come over the hills to your darling;
You choose the rose, love, and I'll make the vow
And I'll be your true love forever.

'Twas down by Killarney's green woods that we strayed
And the moon and the stars they were shining;
The moon shone its rays on her locks of golden hair
And she swore she'd be my love forever.

It's not for the parting tht my sister pains
It's not for the grief of my mother,
"Tis all for the loss of my bonny Irish lass
That my heart is breaking forever. 

Streets Of London 

Have you seen the old man in the closed-down market?
Kicking up the papers with his worn out shoes.
In his eyes you see no pride, hand held loosely at his side
Yesterday’s paper telling yesterday’s news.

So how can you tell me you’re lonely
And say for you the sun doesn’s shine.
Let me take you by the hand
And lead you through the streets of London.
I will show you something
To make you change your mind.

And have you seen the old girl
who walks the streets of London?
Dirt in her hair and her clothes in rags,
She’s no time for talking, she just keeps right on walking
Carrying her home in two carrier bags.

And in the all-night café at a quarter past eleven,
Same old man sitting there on his own
Looking at the world over the rim of his teacup,
Each te lasts an hour, then he wonders home alone.

Have you seen the old man outside the seaman’s mission?
Memory fading with the medal ribbons that wears.
And in our winter city, the rain cries a little pity,
For one more forgotten hero, and a world that doesn’t care. 

Merchant’s Son

A merchant’s son he lived in wrong
And to the beggin’ he has gone
He’s mounted on his noble steed
And away with pleasure he did ride.
Fal al the doo-ral-i-do, Fal al the day

A beggar wench he chanced to meet
A beggar wench of low degree
He took pity on her distress
And he says „my lass you’ve got a pretty face”.

They both inclined now to have a drink
Into a public house they went
They drank strong ale and brandy too
Til the both of them got roarin’ ful

They both inclined now to go to bed
And under cover they were laid
Strong ale and brandy went to their heads
Til they both slept as they were dead

Later on the wench arose
And she’s put on the merchants clothes
With his hat cocked and his sword so clear
And she’s away with the merchants gear

Early next morning the merchant rose
And looking around for to find his clothes
There was nothing left into the room
But a ragged petty coat and a whimsey gown

He being a stranger to the town
He’s put on the old coat and gown
And down the street he soundly swore
He would never lie with a beggar more 

Your Daughters And Your Sons

They wouldn’t hear your music
And your paintings they pull down
They wouldn’t read your writings
And they ban you from the town

But they couldn’t stop you thinking
And a victory you’ve won
For you sowed the seeds of freedom
In your daughters and your sons

In your daughters and your sons
Your daughters and your sons
Sow the seed os freedom 
* justice  * equality  * peace  * freedom
In your daughters and your sons

You very smiling - proudly hide
The chainmark on your hands
As you bravele strive to realize
The rights of every man

Though your body’s been down low
A victory you’ve won
For you sowed the seeds of justice
In your daughters and your sons

I don’t know your religion
But one day I’ll learn to pray
For a world where everyone’s in work
And children they could play

No you’ll never realize
The victory you’re won
Though you sowed the reeds of equality
In your daughters and your sons

They squandered you in Belfast
And they tortured you in Spain
In that world forget all
They tie you up in chains

You didn’t know until that day
In chains they think you’re none
Then you sow the seeds of peace
In your daughters and your sons

Now your music’s playing
And the writing’s on the walk
And all the dreams you painted
Can be seen by one and all

Now you’ve got the thinking
And a victory you’re won
For you sowed the seeds of freedom
In your daughters and your sons 

Brisk Young Butcher

It’s oh the brisk young butcher, as I have heard him say,
He started out of London town oh on a certain day
Says he, „A-frolic I will have my fortune for to try
I will go into Leicestershire some cattle for to buy”

When he arrived at Leicester town he came into an inn
He called for an arse-seller and boldly he walked in
He called for liquors of the best, he being a roving blade
And quickly fixed his eyes upon the lovely chambermaid

When she took up a candle to light him off to bed
And when she came into his room, these words to her he said:
„One sovereign I will give to you, I do enjoy your charms”
And this fair maid all night did sleep oh in the butcher’s arms

Twas early the next morning he prepared to go away
The landlord said, „Your regnancy, you have forgot to pay”
„Oh no”, the butcher did reply, „pray do not think it strange,
One sovereign I gave your maid and I haven’t got the change”.

They straightway called the chambermaid
and charged her with the same
The golden sovereign she laid down
for fear she’d get the blame
The butcher boy he then went home
well pleased with what had passed
And soon the pretty chambermaid grew thick about the waist

Twas oh a twelve months after he came to town again
And then as he had done before he stopped at that same inn
„Twas then the buxom chambermaid
she chanced him for to see
She brought a babe just three months old
and placed him on his knee

The butcher sat like one amazed and at the child did stare
But when the joke he did find out how he did stomp and swear!
She said, „Kind sir, it is your own, pray do not think it strange,
One sovereign you gave to me and
here I’ve brought your change”

So come all you brisk and lively blades, I pray be ruled by me
Look well into your bargains before your money pay
For soon perhaps your folly will give you cause to rage
If ever you sport with pretty maids be sure to get your change! 

Down In yon Forest

Down in yon forest there stands a hall
The bells of Paradise I hear them ring
It’s covered all over with purple and pall
And my love my Lord Jesus above everything

In that hall there stands a bed
The bells of Paradise I hear them ring
It’s covered all over with scarlets of red
And my love my Lord Jesus above everything

At the bed there stands a star
The bells of Paradise I hear them ring
The sweet virgin met a gull
And my love my Lord Jesus above everything

At the bed’s foot there grows a thorn
The bells of Paradise I hear them ring
Whichever blooms flowers on since he was born
And my love my Lord Jesus above everything

Over the bed the moon shines bright
The bells of Paradise I hear them ring
Demoting our Saviour was born on this night
And my love my Lord Jesus above everything 

Finnegan's Wake

Tim Finnegan lived in Walkin' Street
A gentleman, Irish, mighty odd;
He had a brogue both rich and sweet
And to rise in the world he carried a hod.
Now Tim had a sort of the tipplin' way
With a love of the whiskey he was born
And to help him on with his work each day
He'd a "drop of the cray-thur" every  morn.

cho  Whack fol the darn O, dance to your partner
Whirl the floor, your trotters shake;
Wasn't it the truth I told you
Lots of fun at Finnegan's wake!

One mornin' Tim was feelin' full
His head was heavy which made him shake;
He fell from the ladder and broke his skull
And they carried him home his corpse to wake.
They rolled him up in a nice clean sheet
And laid him out upon the bed,
A gallon of whiskey at his feet
And a barrel of porter at his head.

His friends assembled at the wake
And Mrs. Finnegan called for lunch,
First they brought in tay and cake
Then pipes, tobacco and whiskey punch.
Biddy O'Brien began to bawl
"Such a nice clean corpse, did you ever see?
"O Tim, mavourneen, why did you die?"
Arragh, hold your gob said Paddy McGhee!

Then Maggie O'Connor took up the job
"O Biddy," says she, "You're wrong, I'm sure"
Biddy she gave her a belt in the gob
And left her sprawlin' on the floor.
And then the war did soon engage
'Twas woman to woman and man to man,
Shillelagh law was all the rage
And a row and a ruction soon began.

Then Mickey Maloney ducked his head
When a noggin of whiskey flew at him,
It missed, and falling on the bed
The liquor scattered over Tim!
The corpse revives! See how he raises!
Timothy rising from the bed,
Says,"Whirl your whiskey around like blazes
Thanum an Dhul! Do you thunk I'm dead?" 

Lift The wings

How can the small flowers grow if the wild winds blow
And the cold snow is all around
Where will the frail birds fly if their homes in high
Have been torn down to the ground

Lift the Wings - that carry me away from here and
Fill the Sail - that breaks the line to home
But when I’m miles and miles apart from you
I’m beside you when I think of you – a Stóirín a Grá

How can a tree stand tall if a rain won’t fall
To wash its branches down
How can the heart survive can it stay alive
If its love’s denied for long

Lift the Wings - that carry me away from here and
Fill the Sail - that breaks the line to home
But when I’m miles and miles apart from you
I’m beside you when I think of you – a Stóirín
And I’m with you as I dream of you – a Stóirín
And a song will bring you near to me – a Stóirín a Grá 

The Lover’s Ghost

Oh you’re welcome home again’, said the young man to his love,
‘I have waited for many a night and day.’
‘You look tired and you are pale’, said the young man to his love,
‘You should never again go away.’

I must go away’, she said, ’when the little cock will crow
‘For here they will not let me stay.’
‘Oh and if I had my way’, said the young man to his love,
‘This night would be never ever day.’

Oh my pretty, pretty cock, oh my handsome little cock
‘I pray you never crow before the day.
‘And your comb shall be made of the very bright and gold
‘And your wings of the silver so bright.’

But oh this little cock, this handsome little cock
He crew out a full hour too soon
‘Oh my darling’, she said, ‘it is time for us to part
‘It is now the fulling dawn, dawn, dawn.’

And where is your bed, my dearest dear?’, he said
‘And where are your fine holland sheets?
‘And where are your maids, my dearest dear’, he said
‘To wait upon you while you are asleep?’

The clay is my bed, my dearest dear’, she said
‘The shroud is my fine holland sheet.
‘Oh the worms and the creeping things are my waiting maids
‘Who wait upon me while I am asleep.’ 

SPANCIL HILL

Last night as I lay dreaming of pleasant days gone by
My mind being bent on rambling to Ireland I did fly
I stepped on board a vision and I followed with the will
When next I came to anchor at the cross near Spancil Hill

It being the 23rd June the day before the fair
When lreland's sons and daughters in crowds assembled there
The young and the old, the brave and the bold their journey to fulfill
There were jovial conversations at the fair of Spancil Hill

I went to see my neighbors to hear what they might say
The old ones were all dead and gone and the young one's turning grey
I met with the tailor Quigley, he's a bould as ever still
Sure he used to make my britches when I lived in Spancil Hill

I paid a flying visit to my first and only love
She's as white as any lily and as gentle as a dove
She threw her arms around me saying "Johnny I love you still
" Oh she's Ned the farmers daughter and the flower of Spancil HiII

I dreamt I held and kissed her as in the days of yore
She said, "Johnny you're only joking like many's the time before"
The cock he crew in the morning he crew both loud and shrill
And I awoke in California, many miles from Spancil Hill. 

SHE MOVED THROUGH THE FAIR – Az én szívem játszik
by Padraic Collum, Nagy László, Fodor Miklós

My young love said to me, "My mother won't mind
And my father won't slight you for your lack of kind"
And she stepped away from  me and this she did say:
It will not be long, love, till our wedding day"

As she stepped away from me and she moved through the fair
And fondly I watched her move here and move there
And then she turned homeward with one star awake
Like the swan in the evening moves over the lake

Last night she came to me, my dead love came in
So softly she came that her feet made no din
As she laid her hand on me and this she did say
"It will not be long, love, 'til our wedding day"

Az én szívem játszik,
ingemen átlátszik,
másik szívvel tündérkedik
hajnalhasadásig.

Születtem, felnőttem
durva gaz-erdőben,
virág vagyok, attól félek:
csalán lesz belőlem.

Szaporodik évem
fényben, égdörgésben,
ecetért kell elcserélni
minden édességem. 

THE TOWN I LOVED SO WELL

In my memory I will always see
The town that I have loved so well
Where our school played ball by the gasyard wall
And we laughed through the smoke and smell.
Going home in the rain running up the dark lane
Past the jail and down beside the fountain
Those were happy days in so many many ways
In the town I loved so well.

In the early morn the shirt factory horn
Called women from Creggan, the Moor and the Bog
While the men on the dole played a mothers role
Fed the children and then walked the dog
And when times got rough, there was just about enough
But they saw it through without complaining
For deep inside was a burning pride
for the town I loved so well.

There was music there in the Derry air
Like a language that we could all understand
I remember the day when I earned my first pay
as I played in a small pickup band
There I spent my youth and to tell you the truth
I was sad to leave it all behind me
For I'd learned about life and I'd found a wife
In the town I loved so well.

But when I returned how my eyes were burned
To see how a town could be brought to it's knees
By the armoured cars and the bombed out bars
And the gas that hangs on to every breeze
Now the army's installed by that old gasyard wall
And the damned barbed wire gets higher and higher
With their tanks and guns
Oh my God, what have they done
To the town I loved so well.

Now the music's gone but they carry on
For their spirit's been bruised, never broken
Oh, they'll not forget still their hearts are set
On tomorrow and peace once again
Now what's done is done and what's won is won
And what's lost is lost and gone forever
I can only pray for a bright brand new day
In the town I loved so well. 

HIGH GERMANY

Chorus:
Oh Colleen love, oh Colleen the rout
has now begun
And I must go a marching to the
beating of a drum.
Come dress yourself all in your best
and come along with me
And I'll take you to the wars, me love,
in High Germany.

I'll buy for you a horse, me love,
and on it you shall ride
And all of my delight will be in riding
by your side
We'll stop at every alehouse, and
drink when we are dry
We'll be true to one another and get
married by and by.

Repeat Chorus:

O cursed be those cruel wars that ever
did they rise
And out of merry England pass many
a man likewise.
They took my true love from me,
likewise my brothers three
And sent them to the wars m'love
in High Germany.

Repeat Chorus:

Myfriends I do not value and my
foes I do not fear
For now my fine love's left me and
wanders far and near
But when my baby it is born and
smiling on my knee
I'll think of handsome Willie 
in High Germany