Ír set tánc figurák

A kisebb eltérésekkel táncolt figuráknak a legelterjedtebb variációját írjuk le, az ettől való

eltérésre (pl. más kéztartás) a táncleírás külön felhívja a figyelmet.
Amelyik figurának használjuk a magyar elnevezését, ott az is szerepel. 
Előfordul, hogy egy
-egy nagyon hasonló figurának több elnevezése is van.

F i g u r á k
Advance and retire Be-ki Lány jobb lábbal, fiú bal lábbal kezdve két ütemre be, két ütemre hátra a helyére táncol polka vagy reel lépéssel. (1-2-123 1-2-123, nem alaplépés!) A figuránál tánconként változhat a fogás, lehet keresztkézfogás, tánctartás, nyitott tánctartás vagy csak jobb kéz-jobb kéz fogás. 4 ütem
Advance, retire and dance across Be-ki, átpörget Két egymással szemben álló pár táncolja. Lány jobb lábbal, fiú bal lábbal kezdve két ütemre be, két ütemre hátra a helyére táncol polka vagy reel lépéssel (1-2-123 1-2-123, nem alaplépés!). Utána a fiú maga előtt pörgetve a lányt átvezeti a szemben álló pár helyére (1,5 fordulat, az órajárás irányában) mindig jobbra tarts van a szemközti párral. Ugyan ezt megismételve kerül vissza a saját helyére. 16 ütem
Back to back A pár szemben áll egymással, két ütemre elhaladnak egymás 4 ütem
Rombusz mellett jobb vállal, háttal megkerülik a párjukat, és bal váll találkozással hátrafelé visszatáncolnak a kiinduló helyükre.
Balance Hasonlít a Be-kire (Advance and retire), de alaplépéssel lépve, 4 ütem
tehát 123-123 jig/polka esetén és hop123 hop123 reel és hornpipe
esetén!
Body Tánctartásban 2 ütemre dance in place, 2 ütemre house a jobboldali 16 ütem
pár helyére.
Ez összesen 4× ismétlődik meg, amíg a pár visszaér a kiinduló
helyére. Többféle variációja van, melyeknek ez az alapja. A Quarterhouse másik elnevezése.
Chain Kalács Egy irányban haladás a körvonal mentén. Jobb kezes helycsere a partnerrel, bal kezes helycsere a szembejövővel, és így haladni tovább: jobb kéz, bal kéz. 1 partnerváltás 2 ütem. Az összes lány egy irányban halad (általában az óramutató járásával megegyező irányban), az összes fiú ellenkező irányban. 8 ütem
Christmas 8-a swing Little christmas 4-es swing 4,6 vagy 8 ember táncolja. Körben állnak, keresztkézfogás a két szomszéd háta mögött, jobb kéz alul, bal kéz fölül. Jobb láb középen. A bal lábbal hajtva körbeforgás a kör vonala mentén balra. Basket: szintén 4-es, 6-os, vagy 8-as swing 8 vagy 16 ütem

Circle A set tagjai körben kezet fognak, a lány jobb lábbal, fiú bal lábbal kezdve két ütemre be, két ütemre hátra a helyére táncol polka vagy reel lépéssel, 2× ismételve ugyanezt. 8 ütem
Crossover Lányok át, fiúk át Két szemben álló pár táncolja. Lányok helyet cserélnek jobb válljobb váll. Fiúk helyet cserélnek bal váll-bal váll. Ugyan ezt megismételve kerülnek vissza a párok a kiindulási helyükre. Amikor átértek szembe, egymás felé fordulnak meg! 8 ütem
Dance at home helyben forgás Keringő fogással a pár egymás körül egy helyben forog polka vagy reel lépéssel, az óramutató járásával megegyező irányban. Lányok jobb, fiúk bal lábbal kezdenek. 4 vagy 8 ütem
Dance in place helyben tánc forgás nélkül Keringő fogással a pár polka vagy reel lépéssel egyhelyben előre-hátra táncol. Lányok jobb, fiúk bal lábbal kezdenek. 4 ütem
Gallop Galopp Tánctartás, a szemben lévő oldalra mennek át a párok, általában a fiúk egymásnak háttal visszafele a lányok egymásnak háttal. 1234567 123 123 és vissza vagy 123456781234567 és vissza 123456781234567 8 ütem
House across Szemben álló párok helyet cserélnek 4 ütemre house lépéssel. 4 ütem
House around Keringőfogással a pár önmaga körül az órajárásával egyezően forog, a set körvonalán az órajárásával ellentétes irányban forogva halad úgy, hogy felváltva hol a fiú, hol a lány lép nagyot. 8 ütem alatt a kiindulási helyére ér vissza. Fiú bal lábbal kezd „nagyot”, lány jobb lábbal „kicsit”. 8 ütem
House within 1 páros a körön belül táncol House aroundot. 8 ütem
vagy
Show the lady
Ladies chain Két pár táncolja, akik egymással szemben állnak. Lányok jobb kezes helycsere, a szembelévő fiú jobbra lépve fogadja a lányt, bal kézzel megforgatja maga körül, vagy bal kézfogással helycsere (erre több variáció van, amire a táncokban külön kitérnek). A lányok visszamennek a helyükre vagy jobbkezes cserével, vagy jobb váll-jobb vállal elhaladva egymás mellett. 8 ütem
Lead around Kiinduló helyzet: a fiúk belül, lányok kívül, általában keresztkézfogással, jobbkéz-jobbkéz fogással vagy derékfogással. Haladási irány az óra járásával ellenkező. A fiúk körbevezetik a lányokat polka vagy reel lépéssel, amíg vissza nem érnek a helyükre. A végén gyakran kifordítja a fiú a lányt, és úgy kerülnek a set kiinduló pozícióba. A megállítós lead around ugyanez, de két haladólépés után 2 lépést mindenki helyben táncol. (16 ütem) 8 ütem
Pass through Szembenálló párok táncolják. Áttáncolnak a szembelévő helyre a 8 ütem
Fésű másik pár között átfésülve, ott a fiú-lány helyet cserél egymással,
ugyanez vissza.
Quarterhouse Hasonló mint a Body, előfordul, hogy a helyben forgás helyett slide lépés van. Ha 4 ütemre van slide vagy helyben forgás, és utána 4 ütemre house a következő helyre, akkor Long Quaterhousenak hívjuk, és 32 ütemre érünk a kiinduló helyre. 16 ütem
Set and swing Körbetánci - swing A pár egymással szemben áll, és körbetáncolják egymást 4 ütemre úgy, hogy a jobb válluk szinte összeér, és azt táncolják körbe. Mindketten a haladási irányba néznek. 4 ütemre swing tánctartásban vagy ceili fogással. 8 ütem
Slide and change Szembenálló párok táncolják. Tánctartás, slide középre, vissza, house across a szembe lévő pár helyére, majd ugyanez vissza a saját helyünkre. 16 ütem
Square the house Szembenálló párok táncolják. Slide lépés a jobbra álló pár helyére 1-2-123, negyed fordulattal slide lépéssel kihátrálás a szembelévő helyre 1-2-123, két house-sal vissza a kiinduló helyre. (pl. Ballyvourney Jig Set) Ha a szembenlévő helyről is két slide lépéssel jutunk vissza a saját helyünkre Diamond-nak nevezik a figurát. 8 ütem
Star Kiscsillag A táncosok (általában négyen: vagy 2 pár, vagy a fiúk, vagy a lányok) beteszik a jobb kezüket középre és egymás kezét megfogva 4 ütemre haladnak az órajárással megegyező irányba, majd megcserélik a kezüket és az órajárással ellenkező irányba táncolnak 4 ütemre vissza a kiindulási helyükre. 8 ütem
Swing Tánctartásban vagy ceilí fogással állnak a partnerek. A jobb lábukat kissé előre téve a külső éle összeér, a bal lábukkal hajtva magukat „rollerező” mozgással forognak az órajárással megegyező irányban. 4-es, 8-as swing esetén a lábmozgás ua., egymás mögött a karokkal kapaszkodnak össze, bal kar felül, jobb kar alul. (Christmas) 8 ütem
Wheelbarrow Talicska Szemközti két pár táncolja. Egyik pár house accros, kipördíti a lányt a másik fiú szabad oldalán (8 ütem), kialakulnak az egyeshármas sorok. A hármas sor elöl fogja egymás kezét. Aztán legtöbbször be-ki-be kifordít, a lányok az eddigi szóló fiúval alakítanak hármas sort, be-ki-be kifordít. (8 ütem). Utána swing4. 24 ütem
Wheel Kicsi csillag (4ember) v. csillag (8ember) A táncolók (2 pár, 4 pár, csak fiúk, csak lányok) beteszik a jobb kezüket és balra négy lépést haladnak, aztán kézcsere és vissza 4 lépés. Hasonló mint a Star (kiscsillag), de általában párosan van, derékfogással. 8 ütem

Összeállította: Gájer Erika Lektorálta: Palotás Julianna

http://www.greenfields.hu